Meer details
Match criteria
Branche
 • Woningcorporatie
 • Vastgoedonderneming
Opleidingsniveau
 • HBO
 • Academisch
Regio
 • Gelderland

Asset Analist Wonen

Locatie

Regio Arnhem

Functie omschrijving Asset Analist Wonen

Functieomschrijving:

De Asset Ananlist onderzoekt, verzamelt en analyseert kwantitatieve en kwalitatieve data en onderzoeksinformatie op zowel woon- als vastgoedgerichte onderwerpen benodigd voor de sturing van de vastgoedportefeuille (Woningen). Hij/zij draagt zorg dat de interne databronnen worden verbonden aan de externe databronnen. Hij/zij adviseert en rapporteert daarover aan de organisatie voor brede strategievorming. Schetst diverse scenario’s en biedt daarbij inzicht en advies. De strategisch asset-analist werkt nauw samen en in opdracht van de strategisch adviseurs en de controller en ondersteunt hen gevraagd en ongevraagd op actuele strategische thema’s op het gebied van wonen en vastgoed. Hij/zij komt met beleidsmatige verbetervoorstellen over de positie en de prestaties van de vastgoedportefeuille op basis van sturingsinformatie en is in staat rapportage- en rekentools te bouwen of te adviseren over het gebruik van bestaande of nieuwe tools.

Verantwoordelijkheidsgebieden:

Data-analyse en rapportages
a) Verzamelt proactief relevante woon- en vastgoedgerichte data en ontwikkelingen op het gebied van marktpositie, marktwaarde en financieel en maatschappelijk rendement
b) Onderzoekt en analyseert deze data en biedt inzicht in klant-, markt- en product gerelateerde vraagstukken (zoals klantprofielen, woningmarktontwikkelingen, productmarktcombinaties, betaalbaarheid, rendement/exploitatie)
c) Stelt rapporten op, schetst (financiële) scenario’s en ten behoeve van de strategisch adviseurs (wonen en vastgoed) zodat zij ondersteund zijn bij het opstellen het strategisch portefeuillebeleid

Advisering en beleid
a) Adviseert de strategisch adviseurs (vastgoed en wonen) bij het opstellen, monitoren en bijsturen van het beleid rondom portefeuillestrategie, complexbeheerplannen, de wensportefeuille en woon gerelateerd beleid
b) Levert advies en doet (beleids)voorstellen om te sturen op weloverwogen financieel en maatschappelijk rendement voor het vastgoed en adequaat op kan treden als professioneel opdrachtgever naar Vastgoedontwikkeling en Vastgoedbeheer
c) Adviseert op basis van analyse en onderzoek de controller, het team Control & Kwaliteit en het team Vastgoedontwikkeling bij de ontwikkeling van investeringsanalyses en het actueel houden van het investeringsstatuut
d) Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de strategisch adviseurs en de controller op relevante, complexe beleidsthema’s

Verbeteringen
a) Komt met aanpassingen en verbetervoorstellen over de positie en de prestaties van de vastgoedportefeuille op basis van sturingsinformatie
b) Is in staat rapportagetools te (laten) bouwen of te adviseren over het gebruik van bestaande of nieuwe tools
c) Is in staat te werken met rekenmodellen en het implementeren van rekentools.

Essentiële situaties:

De Asset Analist creëert inzicht in gegenereerde (betrouwbare) data en legt de verbinding naar beleid. Heeft daarbij een belangrijke rol in het maken van de tactische vertaalslag van (complexe) strategie naar de werkvloer, maar ook in het voeden en adviseren van de beleidsbepalers met de juiste analyses en informatie. Heeft data scherp onderzocht op betrouwbaarheid en juistheid. Schept verbinding tussen diverse (interne) partijen. Functionaris heeft dan ook veel contacten met collega’s van diverse afdelingen en zoekt collega’s proactief op. Extern heeft hij/zij op een overtuigende wijze contacten met relevante stakeholders om ontwikkelingen op het vlak van financieel en maatschappelijke vastgoedsturing te kunnen monitoren (gericht op kennis- en informatie-uitwisseling). De strategisch asset-analist legt gecompliceerde pijnpunten bloot, bedenkt scenario’s, rekent deze door, geeft inzicht in mogelijke consequenties en adviseert over oplossingsrichtingen. Dit moet bijdragen aan het maken van weloverwogen beleid en juiste beleidskeuzes. De strategisch asset-analist komt met verbetervoorstellen op basis van sturingsinformatie / juiste analyses.

Functie eisen Asset Analist Wonen

Competenties:

 • Overtuigingskracht: Ideeën, standpunten en plannen zó overtuigend bij anderen naar voren brengen dat zij, ook na aanvankelijke twijfels, daarmee instemmen.
 • Oordeelvorming: Mogelijke handelwijzen, en de informatie daarover, tegen elkaar afwegen in het licht van relevante criteria; op basis daarvan tot realistische beoordelingen en keuzes komen.
 • Probleemanalyse: Een probleem ontleden in componenten; de herkomst ervan en de interne samenhang beschrijven. Opsporen van mogelijke oorzaken, verzamelen van relevante gegevens.
 • Initiatief: Kansen zoeken en daarop actie nemen. Liever op eigen initiatief handelen dan passief afwachten.
 • Onafhankelijkheid: Acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen overtuigingen dan op een verlangen om anderen een plezier te doen. Een eigen koers varen.

Functie eisen:

 • Strategisch werk- en denkniveau (HBO/WO)
 • Kennis van (de ontwikkelingen in) volkshuisvesting en vastgoed(sturing), corporaties in het bijzonder
 • Onderhoudt contacten met externe partijen t.b.v. het vergaren van relevante en betrouwbare externe data
 • Goede kennis van automatiseringstoepassingen (o.a. Excel, rapportgeneratoren)

Solid Recruitment is hét toonaangevende werving & selectiebureau actief in de vastgoedsector. Wij zijn gespecialiseerd in de bemiddeling van vastgoedprofessionals met een opleiding op met name HBO- en academisch niveau.

Je wordt vriendelijk verzocht jouw sollicitatie te richten aan Robbert Jan Meerman van Solid Recruitment (meerman@solid-recruitment.nl). Ook voor vragen of een extra toelichting kun je (telefonisch) contact opnemen met Robbert Jan op 06-43038330.

Publish date

01-06-2022

Contactpersoon

Robbert Jan Meerman
LAAT HIER UW VRAAG ACHTERSTEL UW VRAAG
Consultant

Sorry

Op dit moment is er niemand online. Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact op.

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.
Solid Recruitment b.v. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close